Za rozpoznawaną przez wszystkich, charakterystyczną kwadratową flagą z białym krzyżem na czerwonym tle, kryje się jedna z najlepiej rozwiniętych, najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych gospodarek świata. Jakkolwiek korzenie siły ekonomicznej Szwajcarii oraz zamożności jej obywateli tkwią głęboko w historii kraju, to współcześnie kondycja szwajcarskiej gospodarki determinowana jest przede wszystkim wysoką wartością eksportu oraz jednym z najsilniejszych na świecie sektorów bankowo-ubezpieczeniowych, którym towarzyszy wysoki poziom konsumpcji wewnętrznej. Najważniejsze miejsce w szwajcarskim eksporcie zajmują produkty farmaceutyczne, specjalistyczne produkty chemiczne oraz wyroby przemysłu precyzyjnego, w tym słynne luksusowe zegarki. Z kolei szwajcarski system bankowy, jak się szacuje, zarządza ponad połową światowych depozytów prywatnych.

Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy wraz z partnerami zajmuje się wszelkimi kwestiami podatkowymi oraz handlowymi związanymi z prowadzeniem biznesu w Szwajcarii. Kancelaria ma wieloletnie doświadczenie w zakładaniu spółek szwajcarskich, zarówno spółek osobowych jak i kapitałowych. Specjaliści z departamentu Działu Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego pomogą w przygotowaniu umowy spółki prawa szwajcarskiego dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta lub jeżeli jest taka potrzeba przygotują umowę inwestycyjną, a także umowę między wspólnikami (shareholders’ agreement). Prawnicy Kancelarii chętnie doradzą odnośnie planowanej restrukturyzacji Państwa biznesu, której częścią jest spółka prawa szwajcarskiego. Ponadto zespół doradzi Państwu odnośnie lokalnego prawa handlowego, w tym procesów dotyczących reorganizacji spółek założonych w Szwajcarii, tj. podwyższenie kapitału, zmiana umowy spółki, sprzedaż udziałów, umorzenie udziałów, przekształcenie spółki, zmiany siedziby (redomiciliation), łączenie spółek związanych na prawie szwajcarskim jak i transgraniczne łączenia spółki prawa szwajcarskiego ze spółką znajdującą się poza granicami Szwajcarii. Zajmujemy się również doradztwem związanym z zakończeniem prowadzenia biznesu w Szwajcarii w tym przeniesieniem majątku do wspólników oraz likwidacją spółki.

Jeżeli chcesz założyć spółkę prawa szwajcarskiego zapraszamy do współpracy!